+421 2 68 67 36 99

XIX. Medzinárodné rádiologické winter fórum

Kde? Hotel Patria, Štrbské pleso, Vysoké Tatry, Slovensko
Kedy? 28.01.2012 - 04.02.2012
Téma: Pľúca, srdce, mamodiagnostika vária
Cena od: Kongres 35,00 €
Jednodňový vstup 15,00 €
*V cene sú zahrnuté poplatky za materiály
Ubytovanie 80,00 €/osoba/noc
Kapacita: (Celková) Kongresová miestnosť 300 miest
Hotel: Hotel Patria 100 miest

cc_content_1 cc_content_1

O fóre

 • Garanti
 • Registrácia účastníkov
cc_content_3 cc_content_3

Poplatky

 • Registračné poplatky
 • Storno poplatky
cc_content_5 cc_content_5

Ubytovanie

 • Hotel Patria
cc_content_6 cc_content_6

Program

 • 29. 1. 2012 - nedeľa
 • 30. 1. 2012 – pondelok
 • 31. 1. 2012 – utorok
 • 1. 2. 2012 – streda
 • 2. 2. 2012 – štvrtok
 • 3. 2. 2012 - piatok
Naspäť

Garanti


 • I. a II. Rádiologická klinika LFUK Bratislava
 • Rádiologická klinika ak. Dérera UNB Bratislava
 • Rádiologická klinika UNM Martin 
 • Rádiologická klinika LF MU a FN Brno
 • Rádiodiagnostická klinika I. LF UK Praha 
 • Radiodiagnostická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
 • Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha
 • Katedra radiodiagnostiky, IPVZ, Praha
 • Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
 • Radiodiagnostická klinika LF UK a FN Plzeň
 • Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc

Registrácia účastníkov


 • 29.01.2012 – od 13.00 – 19.00 hod.
 • 30.01.2012 – od 14.00 – 17.00 hod.
 • 31.01.2012 – od 14.00 – 17.00 hod.
 • 01.02.2012 – od 14.00 – 17.00 hod.
 • 02.02.2012 – od 14.00 – 16.00 hod.

Registračné poplatky


  do 31. decembra 2011 od 01. januára 2012
atestovaný rádiológ – člen SRS 60,- € 85,- €
rádiológ v atestačnej príprave* - člen SRS 35,- € 55,- €
atestovaný rádiológ – nečlen SRS 70,- € 95,- €
rádiológ v atestačnej príprave* - nečlen SRS 55,- € 75,- €
jednodenný poplatok 15,- €  

* požiadavka pri registrácií je potrebné doložiť potvrdenie od primára oddelenia

Storno poplatky


Storno poplatky z celkovej sumy:

do 15.12.2011 20%
do 31.12.2011 50%
od 01.01.2012 100%

Hotel Patria


Hotel 2 lôž. izba/noc/os. 1 lôž. izba/noc/os. Prístelka/noc/os.
Hotel Patria **** 50,00 €* 80,00 €* 27,00 €*

* v cene ubytovania sú zahrnuté raňajky, kúpeľná taxa a DPH

 • Ubytovanie v Hoteli Patria je obmedzené, preto prosíme o zasielanie prihlášok v čo najkratšom termíne. V prípade vyčerpania ubytovacích kapacít, si budete musieť vybaviť ubytovanie v inom ubytovacom zariadení. Ďakujeme za pochopenie.

 • Ostatné služby hotelov /hradí si každý sám/:

Hotel Patria **** bazén, stolný tenis, fitnes a internet na izbách sú v cene ubytovania

Hotel Patria **** parkovanie: 5,70 € na deň /každý si hradí sám/

Ubytovanie nie je možné rezervovať bez zaplatenia príslušnej čiastky.

Poukážku na ubytovanie (voucher) Vám pošleme po pripísaní platby na účet spoločnosti.

29. 1. 2012 - nedeľa


14,45

Zahájenie WINTER FÓRA
Prof. MUDr. Jozef Bilický. CSc., P.A.H.
 
15,00 - 18,00
Koordinátori: Prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc., Doc. MUDr. Marián Holomáň, CSc.

Mištinová J.: Anatómia srdca

Eliáš P.: Prenatální diagnostika VVV srdce

Mištinová J.: Kardiomyopatie

Eliaš P.: Prenatalni zobrazovani mimosrdečnich nitrohrudnich anomalii

Pacák J.: Koronarografia. Technika selektívnej koronarografie a koronárne nálezy pri rôznych formách ischemickej choroby srdca

Holomáň M.: Perspektívy liečby ochorení aorty

Krajina A., Kobližek V., Raupach J.,.Chovanec V., Lojik M.: Plícni arteriovenozni zkraty: diagnostika, léčba a sledování

Celý program

30. 1. 2012 – pondelok


 

14,00 – 18,00

Koordinátori: MUDr. Jana Mištinová, PhD., MUDr. Jozef Pacák

Repovský A.: Európske kritéria kvality RTG snímky hrudníka

Mištinová J.: Nekompaktná ľavá komora

Ferda J, Duras P.: Diagnostika a endovaskulární terapie poranění hrudní aorty, naše zkušenosti

Mištinová J.: Infarkt myokardu

Chovanec V., Raupach J., Lojík M., Krajina A., Renc O., Malý R., Jíška S.: Zavedení centrální žilní kanyly do tepny – možnosti endovaskulární léčby

Celý program

31. 1. 2012 – utorok


 

14,00 – 18,00

Koordinátori: Prof. MUDr. Miroslav Heřman, CSc., MUDr. Peter Bluska

Eliaš P.: Uplatneni priznaku siluety pri interpretaci snimku hrudniku

Neuwirth J.: Zobrazovani pneumonie u imunokompetentnich nemocnych a vyuziti popisu v klinickem rozhodovani

Moczová J., Bilická Z., Lackovič J., Cimbáková K.: Hranica normálneho a patologického nálezu v HRCT obraze pľúc

Eliaš P.: HRCT - zvyšení plicni denzity

Neuwirth J.: Hypodenzni změny na HRCT u dětí a dospělých - hodnocení, diferenciální dg. u dětí a dospělých

Celý program

1. 2. 2012 – streda


 

14,00 – 18,00

Koordinátori:., MUDr. Jana Moczová, PhD., MUDr. Hynek Mírka, PhD.

Ferda J., Mírka H., Ferdová E., Kos S., Mukenšnabl P.: Plicní tuberkulóza a mykobakteriózy v CT obraze

Mírka H., Ferda J., Ferdová E., Teřl M., Jindra P., Mukenšnabl P.: Aspergilové onemocnění plic v CT obraze

Neuwirth J.: Cystická fibróza - význam zobrazovacích metod, typy nálezů na prostém snímku a HRCT

Moczová J., Fabian M., Gindlová P., Lackovič J.: Príznaky (signs) v HRCT obraze pľúc

Mírka H., Ferda J.: Využití CT v diagnostice komunitních a nozokomiálních pneumonií Heřman M.: ARDS

Celý program

2. 2. 2012 – štvrtok


 

14,00 – 18,00

Koordinátori: MUDr. Hubert Poláček, CSc., MUDr. Katarína Rauová, PhD

Lehotská V., Rauová K., Vanovčanová L.: MG, USG a MR diagnostika prsníka s implantátom

Pohlodek K., Dráb M.: Elastografia v mamodiagnostike

Legiňová Ľ., Demský Ľ.: Mammografia a USG prsníkov v BIRADS systéme - poznámky pre

klinickú prax

Slobodníková J.: FIA a jeho postavenie v klasifikácii podľa BI-RADS

Pohlodek K.: K problematike BIRADS 3 kategórie u mikrokalcifikátov

Celý program

3. 2. 2012 - piatok


 

14,00 – 18,00

Koordinátori: Prof. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., MUDr. Miroslava Ondrkalová

Molnárová A., Bezák L.: Akcelerovaná parciálna intesticiálna brachyterapia lokalizovaného karcinómu prsníka

Bezák L., Molnárová A.: Intersticiálny BOOST v liečbe karcinómu prsníka

Kolesárová E., Bíro Cs., Bartalosová M., Ondrkalová M.: Klinická diagnostika prsníkov v korelácii s cytomorfologickými obrazmi

Celý program

C&C Slovakia s.r.o.
Hraničiarska 76
851 10 Bratislava
+421 2 68 67 36 99
© 2010 Všetky práva vyhradené, C&C Slovakia s.r.o.